Hogan, to międzynarodowy autorytet w diagnozowaniu osobowości oraz konsultingu. Firma posiada ponad 30-letnie doświadczenie biznesowe wspierając swych klientów w obniżaniu płynności kadr i podnoszeniu produktywności poprzez zatrudnianie właściwych ludzi, rozwój kluczowych talentów i budowanie potencjału przywódczego w firmach.

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWOŚCI HOGANA – HPI (Hogan Personality Inventory)  

BADANIE ROZWOJOWE HOGANA – HDS (Hogan Development Survey)

KWESTIONARIUSZ MOTYWÓW, WARTOŚCI I PREFERENCJI – MVPI  (Motives, Values, Preferences Inventory)

 

 

 

Opis kwestionariusza:

HPI to pierwszy i najbardziej zaawansowany w swojej metodologii kwestionariusz diagnozy niezaburzonej osobowości oparty o tzw. Model Wielkiej Piątki, który został zaprojektowany specjalnie dla biznesu. HPI jest narzędziem oceny cech osobowości niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w karierze, relacjach, edukacji i życiu osobistym, posiadającym wysokie własności psychometryczne (zwalidowany na grupie ponad 500.000 pracujących osób dorosłych, w ponad 200 zawodach obejmujących wszystkie główne typy biznesu).

Kwestionariusz Osobowości Hogana HPI opisuje tzw. „jasną stronę osobowości” (mocne strony i predyspozycje osoby do osiągnięcia sukcesu), dostarczając informacji dotyczących cech osobowościowych pojawiających się w relacjach międzyludzkich, które pozwalają przewidzieć sukces jednostki w osiągnięciu jej indywidualnych celów.

Cechy charakterystyczne i korzyści:

 • 206 pytań ”prawda”/”fałsz”,
 • czas wypełniania 15-20 minut,
 • pozycje testowe i raporty dostępne w wielu językach,
 • bazujący na Modelu Pięcioczynnikowym,
 • znormalizowany na grupie ponad 500 000 pracujących dorosłych na całym świecie,
 • zwalidowany dla ponad 200 zawodów obejmujących wszystkie główne gałęzie przemysłu,
 • itemy pozbawione inwazyjnej i natrętnej treści,
 • brak negatywnego wpływu,
 • natychmiast dostępne wyniki i raporty,
 • administracja online poprzez zabezpieczony dostęp

 

Skale podstawowe mierzone przez kwestionariusz HPI:

 • Stabilność – pewność siebie, samoocena, opanowanie w sytuacji presji.
 • Ambicja – inicjatywa, współzawodnictwo oraz potencjał przywódczy.
 • Towarzyskość – ekstrawersja, bogactwo kontaktów oraz dążenie do interakcji społecznych.
 • Wrażliwość interpersonalna – takt, społeczna wnikliwość oraz zdolność do utrzymania relacji z innym.
 • Systematyczność – samodyscyplina, odpowiedzialność, sumienność.
 • Dociekliwość – wyobraźnia, ciekawość oraz potencjał twórczy.
 • Otwartość na wiedzę – orientacja na osiągnięcia, bycie na bieżąco w sprawach biznesowych i technicznych.

Opis kwestionariusza:

Badanie Rozwojowe Hogana określa bazujące na osobowości obszary dysfunkcyjne i czynniki ryzyka w interakcjach międzyludzkich, które mogą  ujawnić się w sytuacjach stresu i dużego obciążenia pracą. Tego rodzaju zachowania, wpływające na efektywność, działania i styl przywództwa, mogą przeszkadzać w karierze, utrudniać budowanie i utrzymywanie relacji interpersonalnych oraz osiąganie życiowej satysfakcji. W kontekście pracy mogą powodować niezdolność do efektywnej komunikacji, przewodzenia zespołowi i osiągania wyników. Rozpoznanie tych behawioralnych czynników pozwala na ograniczenie ich wpływu poprzez rozwój i coaching, zarówno indywidualny jak i zespołowy.

Cechy charakterystyczne i korzyści:

 • 168 pytań „prawda”/” fałsz”,
 • czas wypełniania: 15-20 minut,
 • pozycje testowe i raporty dostępne w wielu językach,
 • zawiera cechy nieopisane przez Model Pięcioczynnikowy,
 • identyfikuje problematyczne aspekty zachowania, które są trudne do wykrycia podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • znormalizowany na grupie ponad 10 000 pracujących menadżerów,
 • itemy pozbawione inwazyjnej treści,
 • brak negatywnego wpływu,
 • administracja online poprzez zabezpieczony dostęp.

Skale podstawowe mierzone przez kwestionariusz HDS:

 • Labilność emocjonalna:  poddający się nastrojom, łatwo się denerwujący, trudny do zadowolenia i zmienny emocjonalnie.
 • Podejrzliwość: nieufny, cyniczny, wrażliwy na krytykę i skoncentrowany na negatywach.
 • Zachowawczość: nieasertywny, oporny na zmiany, unikający ryzyka i wolno podejmujący decyzje.
 • Zamknięcie w sobie: trzymający się na uboczu, obojętny na uczucia innych, małomówny.
 • Nieelastyczność: na pozór chętny do współpracy, ale w rzeczywistości irytujący się, uparty i niewspółpracujący.
 • Arogancja: zbytnio pewny siebie, wyniosły, o zawyżonym poczuciu własnej wartości.
 • Manipulowanie: czarujący, podejmujący ryzyko, testujący granice i poszukujący ekscytacji.
 • Teatralność: aktorski, poszukujący uwagi, przeszkadzający, wykazujący słabą umiejętność słuchania.
 • Fantazjowanie: twórczy, ale myślący i działający w nietypowy lub ekscentryczny sposób.
 • Drobiazgowość: skrupulatny, precyzyjny, trudny do zadowolenia i mający tendencję do mikrozarządzania.
 • Oportunizm: skory do zadowalania innych i niechętny samodzielnemu działaniu lub wyrażaniu opinii.

Opis kwestionariusza:

Kwestionariusz Motywów, Wartości i Preferencji (Motives, Values and Preferences Inventory) jest kwestionariuszem, który odkrywa podstawowe wartości, cele i zainteresowania danej osoby. Uzyskane wyniki wykazują, jaki typ stanowiska, pracy i środowiska będzie najbardziej motywujący dla pracownika oraz, w jakich okolicznościach będzie on czuł się najbardziej usatysfakcjonowany.

Organizacje mogą wykorzystać te informacje w celu upewnienia się, że wartości nowo zatrudnionego pracownika są zgodne z tymi, które obowiązują dla stanowisk i dla organizacji jako całości. MVPI może być także pomocny w diagnozowaniu obszarów zgodności oraz konfliktu między członkami zespołu, jako podstawa do procesów budowania zespołów. Rdzenne wartości osoby są częścią jej tożsamości. W związku z tym, stanowią one kluczową siłę napędową osoby – są tym, czego osoba pragnie i do czego osiągnięcia dąży.

Kwestionariusz Motywów, Wartości i Preferencji MVPI („wewnętrzna strona osobowości”) bazując na osiemdziesięciu latach badań i odkryć rdzennych wartości jednostek, mierzy motywacyjne konstrukty identyfikując raczej, co osoba CHCE robić, niż, co osoba MOŻE robić w pewnych sytuacjach.

Cechy charakterystyczne i korzyści:

 • 200 pytań,
 • czas wypełniania: 15-20 minut,
 • pozycje testowe i raporty dostępne w wielu językach,
 • zwalidowany na grupie pracujących dorosłych w ponad 100 organizacjach,
 • itemy pozbawione inwazyjnej i natrętnej treści,
 • brak negatywnego wpływu na osoby badane,
 • ocenia dopasowanie pomiędzy wartościami osoby a kulturą organizacyjną,
 • przewiduje zarówno sukces zawodowy, jak i satysfakcję z pracy,
 • opisuje środowisko pracy kreowane przez liderów,
 • administracja online poprzez zabezpieczony dostęp,
 • aplikacja dostępna w wielu językach.

Skale mierzone przez kwestionariusz MVPI:

 • Rozpoznawalność: pragnienie uwagi, aprobaty i pochwał.
 • Władza: dążenie do sukcesu, osiągnięć, statusu i kontroli.
 • Hedonizm: orientacja na zabawę, przyjemności i radość.
 • Altruizm: chęć pomagania innym i wnoszenia wkładu w rozwój społeczeństwa.
 • Przynależność: pragnienie czerpania przyjemności z interakcji społecznych.
 • Tradycja: poświęcenie, silne osobiste przekonania i poczucie obowiązku.
 • Bezpieczeństwo: potrzeba przewidywalności, struktury i ładu.
 • Finanse: zainteresowanie pieniędzmi, zyskiem, inwestycjami oraz możliwościami biznesowymi.
 • Estetyka: potrzeba wyrażanie siebie, troska o styl i wygląd produktów pracy.
 • Nauka: poszukiwanie wiedzy, badań, technologii i danych.
mieliśmy przyjemność współpracować z: