Psytech International posiada ponad 30-letnie doświadczenie we wdrażaniu wysokiej klasy narzędzi psychometrycznych. Oferuje narzędzia oceny zdolności, osobowości i wartości. Największym sukcesem jest tworzenie zaawansowanych rozwiązań w połączeniu z nowoczesną technologią, które odpowiadają na najbardziej specyficzne potrzeby klientów. W ramach naszego portfolio oferujemy szeroką gamę rozwiązań służących precyzyjnej analizie szerokiego spektrum czynników budujących potencjał.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWOŚCI 15FQ  zapewnia kompleksową ocenę osobowości pracownika. Diagnozuje 16 kluczowych czynników osobowościowych zidentyfikowanych przez Raymonda B. Catella funkcjonujących w trzech obszarach: relacji interpersonalnych, stylu myślenia oraz radzenia sobie ze stresem. Pozwala na określenie potencjału pracownika w obszarze dodatkowych kryteriów, takich jak: inteligencja emocjonalna, role w zespole, styl przywództwa, styl wywierania wpływu, funkcjonowania w roli podwładnego, a także bariery rozwojowe.

KWESTIONARIUSZ WARTOŚCI I MOTYWACJI VMI pozwala zidentyfikować obszary zawodowe oraz środowisko pracy, które będą dla niego najbardziej satysfakcjonujące. Mierzy 12 czynników motywacyjnych w trzech obszarach: interpersonalnym, profesjonalnym i indywidualnym.

KWESTIONARIUSZ BEZPIECZEŃSTWA W PRACY HSI w swojej diagnozie koncentruje się na dwóch obszarach, które wpływają na skłonność do ulegania wypadkom w miejscu pracy: zdolnościach oraz osobowości. W aspekcie zdolności poznawczych HSI identyfikuje trzy elementy: rozumienie instrukcji i informacji związanych z bezpieczeństwem, kontrola i dbałość o szczegóły oraz rozumienie środowiska bezpieczeństwa. W obszarze predyspozycji osobowościowych HSI weryfikuje: motywację związaną z bezpieczeństwem, staranność w obszarze bezpieczeństwa, przestrzeganie zasad, otwartość na wytyczne, pewność w obszarze bezpieczeństwa oraz zachowywanie spokoju.

TESTY ZDOLNOŚCI ADAPT-G służy diagnozie ogólnej zdolności intelektualnej, na którą składają się: rozumowanie werbalne (płynność słowna, słownictwo i zdolność rozumowania za pomocą słów), rozumowanie numeryczne (zdolność do używania i rozumienia pojęć liczbowych, rozumowania za pomocą cyfr i dostrzegania logicznych powiązań między nimi) oraz rozumowanie abstrakcyjne (zdolność rozumienia abstrakcyjnych relacji logicznych i rozumienia nowych informacji wykraczających poza dotychczasowe doświadczenia).

 

mieliśmy przyjemność współpracować z: