zarządzanie talentami i planowanie sukcesji
diagnoza kompetencji potencjału
budowanie efektywności zespołów
indywidualny rozwój potencjału

Diagnoza kompetencji i potencjału

Wspieramy biznes w podejmowaniu trafnych decyzji personalnych oraz przekonujemy, aby powierzać zadania osobom mającym predyspozycje dające możliwość odniesienia sukcesu na powierzonym stanowisku pracy.

Posiadamy międzynarodowy certyfikat:
CERTIFIED ASSESSOR FOR ASSESSMENT & DEVELOPMENT CENTRE (CAADC)

Oferujemy kompleksowe podejście do oceny kompetencji i potencjału wraz ze wskazówkami eksperckimi. Pomagają one wypełniać lukę pomiędzy czynnikami ograniczającymi efektywność pracowników oraz zespołów. Podejmowane przez nas działania przyczyniają się do osiągania lepszych wyników oraz zwiększają efektywność i skuteczność firmy. Diagnozę kompetencji i potencjału prowadzimy  w oparciu:  o metodologię Assessment Center (AC) i Development Center (DC), modelowanie kompetencji, metodę oceny 360 stopni, testy psychometryczne,wywiady kompetencyjne.

Zapewniamy:

 • elastyczne podejście na wszystkich etapach procesu,
 • trafność diagnoz,
 • możliwość łączenia wyników z różnych narzędzi oceny i przekładania ich na efektywność,
 • pozytywne doświadczenia uczestników sesji  wpływające na ich przyszły rozwój,
 • zwrot z inwestycji dla biznesu.

 

 

Asessment Center/ Development Center stosujemy do  odkrywania talentów, rekrutacji i selekcji oraz identyfikacji pracowników gotowych do awansu.

 

Wykorzystywanie naszych rozwiązań pozwala uzyskać wiedzę na temat tego, co wyróżnia ocenianego kandydata/ pracownika na tle innych. Realizujemy to poprzez zastosowanie różnorodnych symulacji biznesowych, wywiadów kompetencyjnych, testów zdolności i testów psychometrycznych.

Dokonując oceny każdego uczestnika sesji AC/ DC w oparciu o odpowiedni profil pomagamy w podjęciu decyzji, który kandydat/ pracownik będzie najlepiej realizował długofalowo cele organizacji. Zapewniamy właściwe dopasowanie pracowników do wykonywanych zadań, do branży oraz do firmowej kultury organizacyjnej.

Nasz proces  Development Center jest podobny do Assessment Center, jednak efekt jaki chcemy uzyskać  koncentruje się przede wszystkim na długofalowym rozwoju zawodowym.Rozpoznajemy mocne strony uczestników, diagnozujemy poziomy kompetencji oraz wskazujemy obszary do rozwoju. Wskazówki rozwojowe przekazywane są w stylu coachingowym, a informacje zwrotne udzielane są w trakcie sesji, aby pomóc uczestnikowi dokonać modyfikacji i poprawy ich zachowań.

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Projekty AC/DC realizujemy od 2007 roku, prowadziliśmy AC & DC dla stanowisk: specjalistycznych, absolwentów, kierowników liniowych, kierowników średniego szczebla, kadry kierowniczej wyższego szczebla w branżach produkcyjnych, IT,FMCG.
 • Przed podjęciem realizacji każdego projektu prowadzimy szczegółowe rozpoznanie oczekiwań Naszych Klientów by w pełni zrozumieć cele.
 • Każdorazowo dostosowujemy projekty do potrzeb, kultury organizacyjnej, strategii i modelu biznesowego organizacji
 • Posiadamy metodologię opartą o międzynarodowe standardy realizowania projektów AC/DC potwierdzoną certyfikatami
 • Realizujemy projekty AC/DC w oparciu o najnowsze badania nad AC/DC prowadzone w USA i Europie
 • Stworzyliśmy bogaty zestaw kompetencji personalnych, interpersonalnych i menedżerskich wraz z wskaźnikami behawioralnymi
 • Współpracujemy z wykształconymi i doświadczonymi asesorami i konsultantami
 • Posiadamy umiejętności łączenia wyników z różnych narzędzi oceny i przekładania na efektywność biznesową
 • Mamy bogate doświadczenie w wykorzystaniu testów psychologicznych – współpraca z pracownią PTP od 2005 roku
 • Wykorzystujemy know how międzynarodowych Partnerów

Proces projektowania i wdrażania AC/DC

1

Działania przed

 • Analiza biznesu i planowanie projektu;
 • Zapoznanie ze stanowiskiem;
 • Stworzenie profilu kompetencyjnego – przeanalizowanie kompetencji podlegających ocenie;
 • Opisanie wskaźników efektywnościowych (behawioralnych);
 • Dobranie narzędzi diagnostycznych oraz zmapowanie ćwiczeń.

2

Działania w trakcie

 • Pomiar i przeprowadzenie sesji diagnozy kompetencji – sesja trwa od 4 h do kilku dni w zależności od potrzeb;
 • Sesje w grupach od 6-12 osób;
 • Sesje kalibracji wyników przez zespół asesorów.

3

Działania Po

 • Opracowanie raportu z oceny kompetencji i diagnozy potencjału;
 • Wypracowanie wspólnie z uczestnikiem szczegółowego planu rozwoju kompetencji;
 • Monitoring i wsparcie w realizacji postawionych celów;
 • Coaching i mentoring;
 • Działania wspierające w okresie.

 AC/ DC REALIZOWALIŚMY W CELU WSPARCIA NASZYCH KLIENTÓW W PROCESACH:

 • Rekrutacje i selekcje na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie, kandydatów do programów stażowych,
 • Fuzje i przejęcia,
 • Programy rozwojowe dla kadry menedżerskiej,
 • Programy HiPo – dla pracowników o wysokim potencjale,
 • Programy dla „Talentów” – kluczowych pracowników w organizacji,
 • Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych i precyzyjne zaplanowanie cyklu szkoleń dla konkretnych pracowników,
 • Zarządzanie ścieżkami karier,
 • Programy w zakresie „Planowania Sukcesji”.

Formy wsparcia jakie oferujemy w procesie AC:

 • Wstępna selekcja,
 • Wywiady kompetencyjne,
 • Testy psychometryczne badające potencjał,
 • Łączenie metod oceny,
 • Feedback dla uczestników,
 • Raporty, wskazówki i plany rozwojowe, które stanowią bazę do dalszego rozwoju,
 • Prezentacje przed zarządem, kadrą menedżerską,
 • Rozpoznanie wartości pracowników oraz motywatorów do przyszłego rozwoju i efektywności.

 

Korzyści z zaprojektowanych i wdrożonych AC:

 • Zapewnienie długookresowego dopasowania kandydatów do firmy,
 • Dobór właściwych kompetencji zawodowych,
 • Wysoka akceptacja procesu Assessment Centre przez kandydatów-obiektywizm,
 • Tafność diagnozy.

Model kompetencyjny jest jedną z metod zapewniających, że wszystkie istotne części procesu zarządzania ludźmi są zrównoważone i zmierzają we właściwym kierunku.

Proponujemy wdrożenie modelu kompetencyjnego, który zoptymalizuje zasoby ludzkie tak, aby odpowiadały wymaganiom procesów i celów biznesowych.

Model kompetencyjny pozwoli rekrutować i zatrudniać wykwalifikowane i odpowiednio dopasowane osoby do stanowisk. Zapewni to właściwe wyznaczenie ścieżki kariery dla zatrudnianego pracownika.

Angażujemy kluczową kadrę kierowniczą w proces identyfikacji istotnych zadań tak, aby utworzyć opis kompetencji oraz umiejętności, które będą motorem dla rozwoju firmy.

Poprzez to, iż model kompetencyjny tworzony jest przez tych, którzy stanowią o kierunku rozwoju biznesu, wypracowywane są praktyczne narzędzia przydatne dla całej organizacji, a nie tylko dla pojedynczych projektów.

We współczesnym biznesie otwarty dialog jest podstawą praktycznie wszystkiego, co robimy. Dlatego korzyści wynikające z oceny 360 stopni są tak ważne.

System oceny 360 stopni jest metodą pozwalającą anonimowo gromadzić informacje zwrotne pozyskanych z różnych perspektyw, z różnych źródeł na temat wydajności oraz poziomu kompetencji konkretnych osób . Może obejmować bezpośrednich przełożonych, współpracowników, podwładnych oraz osoby spoza organizacji np.klientów.

Kluczowym celem badania jest dostarczenie osobom ocenianym wiedzy na temat ich wydajności, poziomu kompetencji, prezentacja ich mocnych stron, czynników ryzyka odnośnie dalszej kariery oraz wskazówek do dalszego rozwoju.

Kiedy rekomendujemy ocenę 360 stopni?

 • Jako podstawę dla budowania kompleksowych programów rozwoju umiejętności menedżerskich,
 • W coachingu oraz planowania efektywnych i długofalowych działań rozwojowych,
 • Dla zapewnienia prawidłowych i niezawodnych opinii na temat kompetencji kluczowej kadry w organizacji,
 • Dla indywidualnej oceny,
 • W usprawnianiu systemu zarządzania wydajnością w organizacji,
 • Dla zaoszczędzenia czasu i zmniejszenia kosztów tworzenia formularzy, zbierania i analizy danych oraz generowania raportów.

Formy wsparcia jakiej oferujemy: 

 • Możliwość kompleksowego zaprojektowania i wdrożenia procesu oceny 360 stopni,
 • Możliwość administrowania i monitorowania procesu oceny online,
 • Pełne wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji informacyjnej,
 • Dostosowanie narzędzia oceny 360° do potrzeb Klienta lub stworzenie narzędzia badawczego od podstaw,
 • Szkolenie dla specjalistów HR z projektowania i wdrażania oceny 360° lub prowadzenia sesji informacji zwrotnych – zapewnienie jasnych i przejrzystych informacji, co trzeba zrobić, kiedy trzeba to zrobić, i co się stanie, na każdym etapie procesu,
 • Szkolenie dla osób ocenianych i oceniających,
 • Warsztaty z udzielania informacji zwrotnej dla przełożonych,
 • Zidentyfikowanie luki kompetencyjnej oraz wyznaczenie odpowiednich działań rozwojowych dla zespołów,
 • Pełne wsparcie w tworzeniu kompleksowych działań rozwojowych.

Przykładowy raport 360

Wyróżnia nas doświadczenie w zastosowaniu narzędzi psychometrycznych w biznesie. Przebadaliśmy kilka tysięcy osób, dzięki temu jesteśmy w stanie określić, jakie parametry i wskaźniki mają decydujący wpływ na efektywność realizacji zadań menedżerów oraz pracowników w normalnych oraz stresujących sytuacjach. Dodatkowo posiadamy doświadczenie w pracy z pracownikami na różnych stanowiskach, w różnych branżach oraz zróżnicowanych kulturach organizacyjnych.

Dysponujemy bogatą ofertą narzędzi psychologicznych, psychometrycznych i biznesowych, współpracujemy z firmami, które są międzynarodowymi autorytetami w zakresie diagnozy osobowości i konsultingu.

W swojej ofercie posiadamy:

 • Testy analityczne – wersja werbalna, wersja numeryczna, wersja niewerbalna;
 • Testy osobowości;
 • Testy wartości i motywów;
 • Testy preferencji zawodowych;
 • Testy menedżerskie.

W zależności od stawianego nam celu potrafimy odpowiednio dobrać testy, dokonać ich interpretacji oraz przełożenia na efektywność biznesową.

 

Z satysfakcją wspieramy i doradzamy naszym Klientom w projektach rekrutacyjnych oraz wewnętrznych programach rozwojowych wymagających diagnozy kompetencji pracowników. Stosowane umiejętności i techniki prowadzenia wywiadów kompetencyjnych pozwalają nam doskonale rozpoznawać możliwości i zdolności kandydatów/ pracowników do osiągania przyszłych rezultatów, w zależności od stawianych im oczekiwań zawodowych.

Najczęściej w projektach rekrutacyjnych/ programach rozwojowych stosujemy strukturyzowane wywiady kompetencyjne jako narzędzie doskonale diagnozujące poziom posiadanych kompetencji, zaangażowania i motywacji uczestników badania.

Stosując wywiad kompetencyjny, naszym celem jest m.in:

 • określić ryzyko właściwej realizacji zadań na docelowym stanowisku,
 • zdiagnozować poziom konkretnych kompetencji istotnych z punktu widzenia celu, oczekiwań;
 • określić, czy badany kandydat pasuje do kultury organizacyjnej firmy;
 • zdiagnozować logikę i sposób wykonywania zadań kandydata,
 • określenie postawy w której pracownik musi wykazać się szczególnymi zdolnościami,
 • ocena trudności i skomplikowania realizowanych zadań (poziom determinacji i konsekwencji w realizacji zadań),
 • wskazanie aspiracji zawodowych, wartości kandydata,
 • uzyskanie informacji o wdrożonych przez pracownika inicjatywach i ich wpływie na biznes organizacji,
 • uzyskanie informacji o umiejętnościach radzenia sobie z projektami, które w przeszłości odniosły sukces,
 • określić jak kandydat radzi sobie z trudnymi współpracownikami lub klientami.

mieliśmy przyjemność współpracować z: