Narzędzia

zobacz więcej
zobacz więcej
zobacz więcej
zobacz więcej
zobacz więcej
zobacz więcej

Od 2007 roku stosujemy testy psychologiczne w diagnostyce osobowości i kompetencji.
Współpracujemy z Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, która jest obecnie największym wydawcą testów psychologicznych w Polsce publikującym narzędzia polskich i zagranicznych autorów. Wyróżnia nas to, że każdorazowo wyniki testów przekładamy na wskaźniki biznesowe.
Od 2009 roku współpracujemy z firmami,  które są międzynarodowymi autorytetami w zakresie diagnozy osobowości, zdolności, kompetencji i zaangażowania w pracy.

Posiadamy międzynarodowe certyfikaty i licencje na używanie narzędzi tj. Hogan, Talent Q, Insights Discovery, Psytech, Harisson.

Naszą wiedzę i doświadczenie w wykorzystaniu narzędzi opieramy na długoletniej współpracy z działami personalnymi, zarządami średnich i dużych firm, menedżerami średniego i wyższego szczebla, a także klientami indywidualnymi.

Na bieżąco odbywamy szkolenia i spotkania z udziałem ekspertów w obszarze diagnozy potencjału.

Naszym atutem i mocną stroną jest duże doświadczenie w realizacji projektów konsultingowych w obszarze diagnozy potencjału, liczba przebadanych osób wraz z udzielanymi pogłębionymi feedback’ami.
To dzięki doświadczeniu, informacjom zwrotnym od badanych, know how partnerów biznesowych wiemy jakie parametry i wskaźniki mają decydujący wpływ na efektywność realizacji zadań. Dodatkowo wyróżnia nas doświadczenie w pracy z pracownikami na różnych stanowiskach, w różnych branżach oraz zróżnicowanych kulturach organizacyjnych, które udało nam się zdobyć,poprzez lata pracy

NARZĘDZIA JAKIMI DYSPONUJEMY

 • Międzynarodowe zestawy kwestionariuszy psychometrycznych światowych autorytetów w dziedzinie konsultingu diagnozujących osobowość zarówno w warunkach normalnych, jaki i w warunkach stresu.
 • Zestaw kwestionariuszy badających motywy i wartości.
 • Zestaw kwestionariuszy psychologicznych mierzących style radzenia sobie ze stresem, inteligencje poznawczą, emocjonalną, temperament.
 • Zestaw testów mierzących zdolności analityczne, werbalne oraz logiczne do badania predyspozycji kandydatów na specjalistyczne stanowiska.
 • Zestaw kwestionariuszy badających role w zespole pozwalający określić stopień preferencji kandydata do działania w każdej z ról zespołowych.
 • Zestaw kwestionariuszy badających umiejętności sprzedażowe pozwalający rozpoznać indywidualny styl funkcjonowania kandydata i jego umiejętność radzenia sobie w poszczególnych etapach procesu sprzedaży.

 

Testy dobieramy indywidualnie do potrzeb biznesowych realizowanych projektów i wiedzy jakiej chce uzyskać Klient. Nie skupiamy się tylko i wyłącznie na przeprowadzeniu diagnozy i udzieleniu feedbacku, ale na realnych biznesowych wynikach. Pomagamy wykorzystać zdobyta wiedzę do biznesowych procesów.

 

Przebadaliśmy kilka tysięcy osób na stanowiskach:

 • specjalistycznych
 • eksperckich
 • menedżerskich średniego i wyższego szczebla
 • kadry zarządzającej dużych firm.

 

Największe doświadczenie w obszarze diagnozy potencjału posiadamy we współpracy z firmami:

 • Produkcyjnymi
 • IT
 • FMCG.

Badaliśmy pracowników takich działów:

 • rachunkowość i finanse
 • marketing i sprzedaż
 • konsulting
 • inżynierowie
 • it i technologie
 • produkcja
 • prawo
 • hr
mieliśmy przyjemność współpracować z: