zarządzanie talentami i planowanie sukcesji
diagnoza kompetencji potencjału
budowanie efektywności zespołów
indywidualny rozwój potencjału

Budowanie efektywności zespołów

Silny zespół jest kluczem do sukcesu w biznesie. Wspieramy zespoły w produktywnym osiąganiu celów i zwiększaniu ich wydajności.
Naszym celem jest zapewnianie potrzeb każdego zespołu. Stąd pierwszy krok polega na dogłębnej analizie zespołu, identyfikacji czynników sprzyjających jego rozwojowi, a także tych powstrzymujących. Kolejny krok to tworzenie, bądź reorganizacja zespołu, mająca na celu zbudowanie atmosfery zaufania, gdyż wtedy można przejść do kolejnego etapu polegającego na efektywnej współpracy i komunikacji.

Od lat pracujemy z ludźmi i wśród ludzi stąd projektowanie i prowadzenie programów związanych z analizą zespołu, oraz jego rozwojem nie jest nam obce.

Swoje działania opieramy m.in na prowadzeniu produktywnych spotkań firmowych pomagając zespołom osiągać rezultaty w optymalnym czasie i przy maksymalnym wykorzystaniu potencjału uczestników.
Wspieramy zespoły w rozwiązywaniu problemów, przechodzeniu przez trudności i kryzysy. Angażujemy w tworzenie nowych pomysłów poprzez moderowane sesje kreatywne.
W swojej pracy angażujemy wszystkich członków zespołu dzięki czemu każda osoba czuje się doceniona i wysłuchana.

Współpracujemy z trenerami, konsultantami, ekspertami w obszarze team buildingu, którzy prowadzą gry scenariuszowe, gry terenowe w Bieszczadach, a także wyjazdy typu "off road" na Ukraine, czy spływy raftingowe.

 

 

Dysponujemy narzędziami i modelami, które pomagają identyfikować i mierzyć kluczowe indywidualne i zespołowe zachowania mające wpływ na efektywność zespołu. Dzięki analizie możesz przyjrzeć się dynamice zespołu, zobaczyć jego mocne strony i to na czym zespół buduje swój potencjał, zaobserwować, jak kształtują się relacje interpersonalne, jakie są potencjalne braki. Rezultaty analizy pozwalają na zwiększenie świadomości członków zespołu oraz zaplanowanie działań, mających na celu pozytywną zmianę i skuteczność w osiąganiu wyników. Ocena zespołu jest punktem wyjścia do określenia i rozpoczęcia pracy nad jego rozwojem. Po zakończeniu oceny dostarczamy właściwych wskazówek i rekomendacji, które poprawiają i rozwijają pracę zespołów.

.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, JEŚLI CHCESZ:  

 • Zidentyfikować i zmierzyć wyzwania i możliwości, przed jakimi stoją członkowie zespołu.
 • Poprawić ich wydajności i relacje interpersonalne.
 • Zidentyfikować mocne strony i obszary ryzyka.
 • Zwiększyć świadomość zespołu dotyczącą sytuacji w jakiej się znajduje.
 • Opracować wskazówki do poprawy funkcjonowania zespołu.
 • „Motywować” zespół do większej odpowiedzialności w pracy.
 • Wdrożyć nowych pracowników do zespołu.

Wspieramy i rozwijamy biznesy naszych klientów poprzez indywidualne projektowanie programów budowania i rozwoju wysokiej efektywności zespołów. Mamy świadomość tego, iż zrozumienie dynamiki rozwoju zespołu jest kluczowe, jeżeli zespoły chcą skutecznie wykorzystywać swój potencjał i osiągać zakładane cele.

Budując i rozwijając zespoły korzystamy z: 

 • interaktywnych narzędzi szkoleniowych
 • facylitacji
 • coachingu zespołowego
 • action learningu
 • programów outdoor
 • symulacji biznesowych
 • warsztatów

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU, JEŚLI PLANUJECIE:  

 • Tworzyć nowe zespoły.
 • Poprawić komunikację w zespole.
 • Integrować zespoły.
 • Wykorzystać mocne strony poszczególnych osób wchodzących w skład zespołu.
 • Wzmocnić relacje pomiędzy członkami zespołu.
 • Pobudzić innowacyjność i kreatywność w zespole.
 • Motywować  i angażować pracowników do podejmowania nowych wyzwań.
 • Zwiększyć świadomość i orientację liderów na poprawę na efektywności i zysków organizacji.

Tworzymy produktywne spotkania, zakończone konkretnymi rezultatami.
Pomagamy osiągać rezultaty w optymalnym czasie i przy maksymalnym wykorzystaniu potencjału uczestników.

Prowadzimy firmowe spotkania, pracujemy z grupami w oparciu o strukturę facylitacji. Wiemy jak dobrze zaprojektować spotkanie i pokierować pracą grupy, jednocześnie koncentrując się na temacie i osiągnięciu rezultatu spotkania, przy odpowiednim zadbaniu o relacje i atmosferę pracy.

Budujemy spotkania z wykorzystaniem różnych modeli, narzędzi oraz technik, które usprawniają ich efektywność, wykorzystujemy przy tym wiedzę i doświadczenie każdego uczestnika grupy. Wyróżnia nas to, że w proces myślenia i tworzenia rozwiązań potrafimy zaangażować każdego członka zespołu. Osiągamy to m.in dzięki tworzeniu atmosfery otwartości podczas dyskusji, budowaniu relacji z wszystkimi uczestnikami,a także z każdym z osobna, dzięki wzmacnianiu poczucia odpowiedzialność osób uczestniczących w spotkaniu za stawiane cele.

Pracujemy z małymi grupami zadaniowymi, a także z dużymi grupami do 150 osób.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I ZAMÓW SESJĘ FACYLITACJI, GDY:

 • Wystąpił istotny problem, który trzeba jak najszybciej rozwiązać.
 • W Twoim zespole pojawił się kryzys, który uniemożliwia dalszą pracę.
 • W zespole pojawiają się konflikty prowadzące do spadku efektywności pracy.
 • Chcesz zaangażować zespół do realizacji wspólnego celu.
 • Istnieje potrzeba przepracowania trudnych spraw w zespole.
 • Chcesz pomóc grupie zintegrować misję, wizję, czy wartości firmy.
 • Zamierzasz wesprzeć grupę w podjęciu decyzji.
 • Myślisz o wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań.
 • Pojawiające się trudności komunikacyjne w zespole utrudniają współpracę.
 • Pojawia się frustracja z powodu braku efektywności.

 

Tworzymy przestrzeń do kreatywnego myślenia i innowacyjności.

Dysponujemy bogatym zestawem technik i  narzędzi, które wspierają biznes w twórczym rozwiązaniu problemów oraz tworzeniu innowacji. Pobudzamy zespoły do kreatywnej pracy nad celami i rozwiązaniami, przełamujemy bariery, zachęcamy do angażowania się i kreatywnego myślenia.

Jeśli potrzebujesz powiewu świeżości, czegoś zupełnie nowego – zaproś nas do przygotowania i poprowadzenia moderowanych sesji kreatywnych. Razem zbudujemy efektywny zespół kreatywny i wspólnie odkryjemy to, czego do tej pory nie udało się odnaleźć w przestrzeni możliwych rozwiązań.

ZORGANIZUJ MODEROWANĄ SESJĘ KREATYWNĄ, JEŚLI:

 • Stoisz przed wyzwaniem biznesowym i chcesz znaleźć najbardziej optymalne rozwiązanie.
 • Stoisz przed wyzwaniem stworzenia nowej strategii, usługi, produktu.
 • Szukasz  innowacyjnych rozwiązań bieżących problemów.
 • Masz wrażenie, że nieefektywnie wykorzystujesz zasoby,  albo że można to robić lepiej.
 • Chcesz przełamać dotychczasowy impas i otworzyć się na nowe perspektywy.
 • Myślisz o nowych źródłach przychodu, czy ograniczeniu kosztów.
 • Myślisz o dotarciu do szerszego grona klientów.
 • Chcesz stworzyć nowy, bądź usprawnić dotychczasowy model biznesowy.
mieliśmy przyjemność współpracować z: