zarządzanie talentami i planowanie sukcesji
diagnoza kompetencji potencjału
budowanie efektywności zespołów
indywidualny rozwój potencjału

Zarządzanie talentami i planowanie sukcesji

Traktujemy Zarządzanie Talentami i Planowanie Sukcesji jako kluczowy i strategiczny proces, wymagający systematycznych i celowych działań, których celem jest zapewnienie kompetentnych ludzi, gotowych do realizacji bieżących oraz przyszłych celów biznesowych.

Zgadzamy się z tym, że firma jest tak dobra, jak jej talenty. A talent firmy jest tak dobry, jak jej wdrożona strategia talentów. Liderzy zarządzający talentami nie mogą sobie pozwolić na przypadkowe zatrudnianie. Dzisiejsi pracownicy nie chcą tylko pracować, ale skutecznie zarządzać swoimi karierami.

Posiadamy międzynarodowy certyfikat: CERTIFICATE IN TALENT AND CAREER MANAGEMENT (CTCM)

Wspieramy Klientów w systemowym projektowaniu i wdrażaniu programów diagnozy i rozwoju pracowników o wysokim potencjale. Analizujemy nie tylko specyficzne wymogi efektywności na stanowisku pracy, ale przede wszystkim analizujemy je w kontekście potrzeb organizacyjnych oraz celów biznesowych. Takie podejście pozwala nam na opracowanie profilu Talentu w organizacji, który zapewni realizację aktualnych potrzeb oraz potencjał do rozwoju wraz z organizacją.

Współpracujemy z zespołem konsultantów, którzy obiektywnie oceniają i rozwojają talenty w firmie w świetle tego, co mają aktualnie do zrobienia, oraz tego co będą realizować w przyszłości.

Kluczem naszych rozwiązań jest powiązanie zarządzania talentami ze strategią firmy, określenie jednolitych kryteriów we wszystkich kluczowych obszarach oraz określenia konkretnych kompetencji (analitycznych, technicznych, społecznych czy menedżerskich) motywujących do dalszego wzrostu.

W OPARCIU O NASZĄ WIEDZĘ, DOŚWIADCZENIE ORAZ KNOW HOW PARTNERÓW BIZNESOWYCH, WSPIERAMY KLIENTÓW W: 

 • systemowym projektowaniu i wdrażaniu programów diagnozy i rozwoju pracowników o wysokim potencjale ( HiPo).
 • pozyskaniu wysoko wykwalifikowanych pracowników, absolwentów.
 • identyfikacji potencjału, rozpoznaniu i wyborze najlepszych, utalentowanych pracowników.
 • integracji i wdrożeniu nowo pozyskanych pracowników.
 • identyfikacji krytycznych obszarów ryzyka potencjalnych następców.
 • projektowaniu i realizacji praktycznych programów rozwojowych dla talentów oraz sukcesorów.

Mocne strony naszego zespołu:

 • Holistyczne podejście – praca na czterech obszarach: planowanie, identyfikacja, rozwój, ewaluacja projektów zarządzania talentami/sukcesją.
 • Doświadczenie w diagnozie potencjału  przeprowadziliśmy kilka tysięcy diagnoz z użyciem profesjonalnych narzędzi psychometrycznych.

 

 • Trafność diagnozy – menadżerowie i specjaliści których diagnozowaliśmy przy odpowiednio zaprojektowanej ścieżce rozwoju, wsparciu menedżerów i hr odnoszą dziś międzynarodowe sukcesy.
 • Współpracujemy z firmami IT w tworzeniu i usprawnianiu oprogramowania wykorzystującego nowoczesne technologie mobilne i chmurowe do uproszczenia zarządzania talentami i planami sukcesji.

Model zarządzania talentami

 

Wspieramy zarządy firm w odpowiednim przygotowaniu przyszłych liderów oraz kluczowych specjalistów, którzy skutecznie oraz we właściwym kierunku realizować będą cele biznesowe.

Pomożemy waszym liderom odkryć ich potencjał i ocenić kompetencje.  Pozwolimy upewnić się, czy posiadacie osoby odpowiednie do pełnienia kluczowych ról, istotnych w stymulowaniu waszego biznesu.

Zapewniamy ciągłość biznesu poprzez właściwe określenie najważniejszych stanowisk i ustalenie, kto jest gotów przyjąć te role i w jakim czasie.

Pomożemy liderom odkryć ich potencjał, zidentyfikować krytyczne obszary i stworzyć plany działań rozwojowych. Rekomendujemy szkolenia biznesowe w prestiżowych programach menedżerskich i specjalistycznych, które przygotują sukcesorów do nowych wyzwań w organizacji.

W naszym podejściu do planowania sukcesji każdy projekt rozpoczynamy od opracowania strategii, a finalizujemy go na pozyskaniu i przygotowaniu liderów i specjalistów wraz z indywidualnym planem rozwoju.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JEŚLI CHCESZ: 

 • Opracować ścieżkę rozwoju talentów w firmie.
 • Rozwijać strategiczne kompetencje.
 • Identyfikować kluczowe talenty i budować odpowiednie plany sukcesji.
 • Rozwijać talenty poprzez indywidualnie dedykowane ścieżki karier i programy zarządzania efektywnością.
 • Świadomie analizować i planować zatrudnienie.
 • Rozwijać, motywować, zadbać o wzrost zaangażowania najlepszych pracowników.
 • Rozwijać ekspertów i innowatorów.
mieliśmy przyjemność współpracować z: