Competence Navigator™

Narzędzie rozwoju organizacyjnego weryfikujące
poziom kompetencji pracowników w sposób najbardziej
efektywny dla organizacji.

Moderuje diagnozę kompetencyjną 360 stopni
Sprawdza, czy kompetencje ludzi służą firmie
Ukierunkowuje coaching kompetencyjny

Narzędzie Competence Navigator™ diagnozuje poziom kompetencji pracowników w organizacji, umożliwia dostrzeżenie luk kompetencyjnych, elementy dobrego dopasowania oraz fragmenty gdzie dopasowanie pracowników przerosło już potrzeby danego zadania.Narzędzie jest proste w użyciu i łatwe do wykorzystania nawet w dużej organizacji ze względu na zautomatyzowany proces i dostępność on-line.

Zastosowania narzędzia Competence Navigator™:

Narzędzie bada stopień dopasowania kompetencji pracownika do potrzeb organizacji i do zadań jakie ten ma wykonywać. Pozwala również określić mocne strony pracownika oraz jego braki, na podstawie których można stworzyć dla niego efektywną ścieżkę rozwoju.

Ocena pracownika budowana jest na bazie metody 360 stopni. Skala w jakiej oceniane są kompetencje osoby poddawanej badaniu przedstawia się następująco, każda z 4 grup ocenia kompetencje danej osoby jako: niewystarczające, wystarczające, optymalne lub przesadne.  Umieszczenie na skali możliwości wyboru “przesadnego” dopasowania zapobiega marnotrawstwu energii i potencjału pracownika.

Osoba w ramach Competence Navigator™ oceniana jest z 4 różnych perspektyw: przełożonego, podwładnych, współpracowników oraz klientów i partnerów. W trakcie wypełniania kwestionariusza oceniający mają również możliwość dodawania anonimowych komentarzy.

Rodzaje raportów:

  • raporty indywidualne,
  • raporty grupowe.

Raport zawiera listę mocnych i słabych stron pracownika powstałą na podstawie najczęstszych wskazań otoczenia.  Raport prezentuje również ślepe punkty, są to obszary, w których samoocena znacznie przewyższa wskazania otoczenia.

Ważnymi elementami raportu są również luki krytyczne, są to obszary, w których kompetencje badanego zostały oznaczone jako niewystarczające. Raport wskazuje również punkty gdzie badany ma szansę na mistrzostwo (oznaczenia optymalne i wystarczające) oraz ryzykowne miejsca gdzie kompetencje badanego zostały ocenione wyżej niż jest to konieczne do wykonania zadania.

Ciekawym rozwiązaniem jest również wskazanie na końcu raportu bliźniaka kompetencyjnego i osoby której kompetencje są zupełnie przeciwne do naszych. Znając dane tych osób możemy je obserwować w pracy i wyciągnąć na tej podstawie wnioski do samorozwoju.

mieliśmy przyjemność współpracować z: